Jeg ser dig, vil du se mig? 

fredag 31 maj 2024 kl 19 - 22.30

En kunstoplevelse, der udforsker forbindelse og forbundethed i familien

Jeg ser dig, vil du se mig

En kunstoplevelse, der udforsker forbindelse og forbundethed i familien

info

Jeg ser dig, vil du se mig? fredag 31 maj 2024 kl 19- 22.30
Foregår på dansk/
Foregår på engelsk
Gratis

Kære dig - min forælder, min ven, min nærmeste. 
Ser du mig, når jeg tilpasser mig?  
Ser du mig, når jeg forsøger at passe ind?  
Ser du mig, når jeg længes efter spejling?  
Jeg ser dig, vil du se mig? er en rejse, der udforsker oplevelser med fremmedgørelse og  det at vokse op i et hvidt majoritetssamfund. Det er forsøget på at skildre erfaringer fra at  vokse op mellem flere kulturer, hvor overlevelsesmekanismer indlejres i adfærden for at  tilpasse sig hvidhedens normer og kultur. Strategierne overføres til de nærmeste relationer,  hvor længslen efter at blive set og forstået kan føre til en indre rodløshed, der er tung at  bære alene. 
Vi stræber efter at skabe et forståelsesrum, hvor vi opfordres til at lytte nærværende og  forstå forskellige perspektiver og privilegier, mens vi nærmer os hinanden. Dette er vores  bidrag til at udvide vores fælles sprog for, hvordan vi møder verden, og hvordan den møder  os.  
Maya Ndiayes live performance, kombineret med Mathias Didias filmiske testimonials,  skaber rammerne for aftenen. Videoværket er baseret på Mayas fortælling, en fortælling  om at reclaime retten til at definere sit eget narrativ.  
Jeg ser dig, vil du se mig er en kunstoplevelse, der udforsker forbindelse og forbundethed  i familien samt de svære følelser, der opstår, når man ikke føler sig set eller forstået af sine  nærmeste og samfundet.  
Kære dig, ser du mig, når jeg siger, at dette er mig? 
*Udstillingen er kurateret af Meleret Melanin i samråd med diversitetskonsulent Jennifer  Maria Matos Tonndorff.
Maya Ndiaye har skrevet teksten som videoværket baseres på og som hun udfolder med  med sin fortællingsstruktur.  
Program
18.30 Dørene åbner
19.00-20.00 “Jeg ser dig, vil du se mig?” live performance
20.00-20.15 Pause
20.15-21.00 Talk
21.00-22.00 Hangout i foyer
Foregår primært på dansk, men talken modereres på dansk/engelsk
Kilde:
Meleret Melatin x Huset KBH

Adresse
Rådhusstræde 13
1466 København K

Entre pris
Gratis

Tilgængelighed
Niveaufri adgang - ja
Handicaptoilet - ja
Gratis for ledsager - ja